Ikrar GuruIKRAR GURU

BAHAWASANYA KAMI
GURU - GURU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
PENGKALAN LEBAI MAN

BERIKRAR DAN BERJANI
AKAN BERUSAHA MENDIDIK DAN MEMIMPIN

PELAJAR - PELAJAR
DENGAN PENUH SEMANGAT
DAN KOMITMEN YANG JITU
DALAM BIDANG  KURIKULUM , KOKURIKULUM DAN SAHSIAH
SELARAS DENGAN 
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN