Piagam Pelangan


Kami guru-guru dan kakitangan Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Lebai Man
Dengan penuh tekad dan iltizam berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan
Usaha kami untuk :-


  • Menguruskan program akademik dan kokurikulum secara sistematik , cekap , bertanggungjawab , berkualiti dan penuh semangat bagi membimbing para pelajar kearah kecemerlangan selaras dengan wawasan pendidikan
  • Mewujudkan iklim sekolah yang selesa dan selamat berteraskan keharmononian dan kasih sayang
  • Membina persekitaran fizikal yang indah dan harmoni , menarik serta bersih selaras dengan konsep sekolah dalam taman
  • Mewujudkan perpaduan di kalangan guru , ibu bapa , pelajar dan staf sokongan
  • Melayan dan bekerjasama dengan ibu bapa , pelanggan serta tetamu dengan hormat , kesopanan dan kemesraan.
  • Menguruskan kebajikan pelajar dan semua proses pendaftaran serta pensijilan dengan adil , cekap dan cepat.
  • Mewujudkan budaya kerja yang ikhlas dan beriltizam selaras dengan konsep "zero detect".
  • Melahirkan para pelajar yang kreatif , inovatif , imaginative , berdisiplin serta mempunyai wawasan yang unggul.